07. 11. 1917

V. I. Lenin. Jak vůdce bolševiků krví a terorem přebral moc v největší zemi světa

Video obsahuje i mapu, která ukazuje, jak velkou cenu muselo Rusko zaplatit za ukončení války, které bolševici slíbili. Podpisem tzv. brestlitevského míru přišlo Rusko o území, kde žilo 34 % jeho obyvatelstva, o 54 % svých průmyslových oblastí, 89 % svých zásob uhlí a 26 % železniční sítě.

Když se účastnice stranické konference žijicí na ostoupeném území Lenina zeptala, jak má soudruhům vysvětlit, že teď patří pod Německo (s nímž Rusko více než tři roky válčilo), Lenin jí odpověděl, že revoluce co nevidět zvítězí i v Německu – a pak už to bude víceméně jedno.

Nejnovější videa na MALL.TV

Sledujte MALL.TV na všech zařízeních

Životy slavných a další oblíbené pořady MALL.TV, můžete sledovat pohodlně v mobilu, ve své Smart TV nebo na XBOXU! Stačí si jen vybrat.

App Store Google Play

MALL.TV lze sledovat na všech těchto platformách a zařízeních:

Apple TV PC Tablet Mobil Internet XBOX Smart TV
mobilní aplikace

Životy slavných je neziskový projekt, který využívá volné dostupnosti společné práce autorů a uspořádává výsledky jejich úsilí na jednom místě tak, aby nejlépe posloužilo svému úmyslu - výuce v českých školách a bylo k dispozici učitelům a učitelkám bez zbytečných bariér.