07. 11. 1917

Den, kdy komunisté ovládli největší zemi světa

Zajímavost: V období mezi únorem a listopadem 1917 panovalo v Rusku dvojvládí. Kromě Prozatímní vlády se na vedení státu podílely tzv. sověty, které ovládaly méně radikální proudy v sociální demokracii (menševici a “eseři”). Říjnová revoluce, která probíhala mimo jiné pod heslem “Všechnu moc sovětům”, se tak mohla tvářit jako lidové povstání, kterým však nebyla.

Nejnovější videa na MALL.TV

Sledujte MALL.TV na všech zařízeních

Životy slavných a další oblíbené pořady MALL.TV, můžete sledovat pohodlně v mobilu, ve své Smart TV nebo na XBOXU! Stačí si jen vybrat.

App Store Google Play

MALL.TV lze sledovat na všech těchto platformách a zařízeních:

Apple TV PC Tablet Mobil Internet XBOX Smart TV
mobilní aplikace

Životy slavných je neziskový projekt, který využívá volné dostupnosti společné práce autorů a uspořádává výsledky jejich úsilí na jednom místě tak, aby nejlépe posloužilo svému úmyslu - výuce v českých školách a bylo k dispozici učitelům a učitelkám bez zbytečných bariér.