13. 05. 1917

Den zjevení Panny Marie ve Fátimě a zázrak, který spatřily desetitisíce lidí

13. května 1917 uviděly tři děti – Lucia Dos Santos, její bratranec Francisco a sestřenice Jacinta Martovi –  něco mimořádného. Děti pásly ovce u obce Fátima v chudém portagulském kraji, když tu udeřil blesk a zjevila se jim zářící žena v bílém šatu – později lidmi jednoznačně považována za Pannu Marii. Tu pak uviděly ještě šestkrát – mimo jiné jim předala jim tři proroctví, která se skutečně přihodila, a požádala je, aby na stejné místo přicházely vždy třináctého v každém měsíci. Dospělí, které zkusily děti doprovodit, však nic neviděly, zato nevěřícně zíraly na děti, jak s kýmsi z nebe komunikují. Nebohé děti se dočkaly výsměchu i vězení. Poprosily tedy Pannu Marii o důkaz pro tyto nevděčné lidi. 13. října se tak sejde téměř 70 000 lidí, včetně zástupců z médií, aby spatřily neskutečný výjev. Na obloze tančí kotouč slunce, fantasticky září a zalévá zemi fantastickými barvami. Zázrak slunce.

Nejnovější videa na MALL.TV

Sledujte MALL.TV na všech zařízeních

Životy slavných a další oblíbené pořady MALL.TV, můžete sledovat pohodlně v mobilu, ve své Smart TV nebo na XBOXU! Stačí si jen vybrat.

App Store Google Play

MALL.TV lze sledovat na všech těchto platformách a zařízeních:

Apple TV PC Tablet Mobil Internet XBOX Smart TV
mobilní aplikace

Životy slavných je neziskový projekt, který využívá volné dostupnosti společné práce autorů a uspořádává výsledky jejich úsilí na jednom místě tak, aby nejlépe posloužilo svému úmyslu - výuce v českých školách a bylo k dispozici učitelům a učitelkám bez zbytečných bariér.