20. 03. 1393

Den, kdy byl zavražděn Jan Nepomucký

Jan Nepomucký (Jan z Pomuku) patří k nejznámějším svatým v celých dějinách katolické církve. A bez nadsázky ho také můžeme nazvat nejznámějším vyobrazovaným Čechem – prostřednictvím soch, památníků, samotných kostelů se s ním můžete setkat po celé Evropě. Poctivý kněz, který byl plně oddán církvi a svému poslání, se dostal do konfliktu s králem Václavem IV. poté, co církev zhatila královy plány na vytvoření nového biskupství, do jehož čela chtěl dosadit svého člověka a oslabit tak vliv pražského arcibiskupa. Listinu, která toto zpečetila, vystavil z moci svěřeného úřadu právě Jan Nepomucký. Král nechal zatknout čtyři církevní delegáty včetně Jana.Tři delegáti byli postupně propuštění, jen kněz Jan byl krutě mučen, což dokládá i exhumace z roku 1993. Poté ho nechal král hodit do Vltavy. Přesto Jan z Pomuku dokázal zachovat mlčenlivost a nenechal se zlomit. Dodnes však není jasné, proč král nechal umučit k smrti právě jeho…

Nejnovější videa na MALL.TV

Sledujte MALL.TV na všech zařízeních

Životy slavných a další oblíbené pořady MALL.TV, můžete sledovat pohodlně v mobilu, ve své Smart TV nebo na XBOXU! Stačí si jen vybrat.

App Store Google Play

MALL.TV lze sledovat na všech těchto platformách a zařízeních:

Apple TV PC Tablet Mobil Internet XBOX Smart TV
mobilní aplikace

Životy slavných je neziskový projekt, který využívá volné dostupnosti společné práce autorů a uspořádává výsledky jejich úsilí na jednom místě tak, aby nejlépe posloužilo svému úmyslu - výuce v českých školách a bylo k dispozici učitelům a učitelkám bez zbytečných bariér.