26. 09. 2000

Den, kdy se Praha změnila v bojiště

Reportáž doplňme o pár čísel. Podle dostupných údajů bylo v průběhu nepokojů zraněno 600 lidí, z toho 123 policistů. Škody na majetku dosáhly 25 milionů korun. Policie zadržela (a propustila) 900 aktivistů, soudní dohru mělo jen velmi málo případů. Důvodem bylo i to, že větší část demonstrantů tvořili cizinci. Ti byli členy mnoha formálních i neformálních skupin, přičemž jednotlivým skupinám šlo často o zcela rozdílné věci (boj proti kapitalismu jako takovému, omezení moci nadnárodních monopolů, odpuštění dluhů rozvojovým zemím, sociální spravedlnost, práva menšin…). Globalizace byla jen zastřešujícím symbolem pro všechny tyto protesty.

Autor: Pavel Zuna, střih: Jiří Novák

Nejnovější videa na MALL.TV

Sledujte MALL.TV na všech zařízeních

Životy slavných a další oblíbené pořady MALL.TV, můžete sledovat pohodlně v mobilu, ve své Smart TV nebo na XBOXU! Stačí si jen vybrat.

App Store Google Play

MALL.TV lze sledovat na všech těchto platformách a zařízeních:

Apple TV PC Tablet Mobil Internet XBOX Smart TV
mobilní aplikace

Životy slavných je neziskový projekt, který využívá volné dostupnosti společné práce autorů a uspořádává výsledky jejich úsilí na jednom místě tak, aby nejlépe posloužilo svému úmyslu - výuce v českých školách a bylo k dispozici učitelům a učitelkám bez zbytečných bariér.