27. 09. 1905

Den, kdy byla zveřejněna nejslavnější rovnice světa

Na podzim roku 1905 zveřejnil Albert Einstein článek s názvem “Závisí setrvačnost tělesa na energii v něm obsažené?”. V této stati představil poprvé světoznámou rovnici E=mc2 (E – energie, m – hmotnost tělesa, c – rychlost světla(!!!)). Popsal zde, že kromě klasické energie (kinetické a potenciální) má každé těleso tzv. energii zbytkovou. Ta je daná vazbami částic v jeho jádře a je naprosto ohromující. Příklad: 1 kg libovolné hmoty odpovídá energii 24 965 421 632 kWh.

Autor: Pavel Zuna, střih: Jiří Novák

Nejnovější videa na MALL.TV

Sledujte MALL.TV na všech zařízeních

Životy slavných a další oblíbené pořady MALL.TV, můžete sledovat pohodlně v mobilu, ve své Smart TV nebo na XBOXU! Stačí si jen vybrat.

App Store Google Play

MALL.TV lze sledovat na všech těchto platformách a zařízeních:

Apple TV PC Tablet Mobil Internet XBOX Smart TV
mobilní aplikace

Životy slavných je neziskový projekt, který využívá volné dostupnosti společné práce autorů a uspořádává výsledky jejich úsilí na jednom místě tak, aby nejlépe posloužilo svému úmyslu - výuce v českých školách a bylo k dispozici učitelům a učitelkám bez zbytečných bariér.