04. 05. 1953

Den, kdy Ernest Hemingway získal Pullitzerovu cenu

„Člověka je možné zničit, ale ne porazit.“ To je jedna z hlavních myšlenek tvorby Ernesta Hemingwaye, která mu přinesla v novele Stařec a moře – příběhu o statečném, byť marném, boji člověka s nepřízní osudu – definitvní slávu, Pullitzerovu a později také Nobelovu cenu. Zároveň je to titul, který znamená poslední spisovatelovo tvůrčí vzepětí. Poté už za svého života žádnou knihu nevydá a jeho pestrý a dramatický životní příběh bude mít sestupnou tendenci. V roce 1961 pak dospěje k tragickému konci – spisovatel zemře tak, jak žil. Rozhodne o tom sám, ve své režii…

Nejnovější videa na MALL.TV

Sledujte MALL.TV na všech zařízeních

Životy slavných a další oblíbené pořady MALL.TV, můžete sledovat pohodlně v mobilu, ve své Smart TV nebo na XBOXU! Stačí si jen vybrat.

App Store Google Play

MALL.TV lze sledovat na všech těchto platformách a zařízeních:

Apple TV PC Tablet Mobil Internet XBOX Smart TV
mobilní aplikace

Životy slavných je neziskový projekt, který využívá volné dostupnosti společné práce autorů a uspořádává výsledky jejich úsilí na jednom místě tak, aby nejlépe posloužilo svému úmyslu - výuce v českých školách a bylo k dispozici učitelům a učitelkám bez zbytečných bariér.