09. 01. 1939

Den, kdy Jan Werich & Jiří Voskovec emigrovali do USA

Jan Werich a Jiří Voskovec, spolužáci už od gymnázia, se v roce 1926 stali členy avantagardního, moderního Osvobozeného divadla. Bylo jim  21 let. Už o rok později přicházejí se svou první hrou. Úspěch byl nevídaný a z této doby si je také můžeme pamatovat v klasických klaunových maskách. Založili fenomén tzv. forbín, předscén, a spolupracovali s geniálním autorem hudby Jaroslavem Ježkem, kterého potkal těžký osud spjatý mimo jiné se ztrátou zraku. Postupně ovšem V + W přetavili svou tvorbu z chytrých komedií do satirických her, ve kterých vyjadřovali otevřený a odvážný nesouhlas s postupujícím nacistickým režimem (hry Osel a stín, Kat a blázen, Balada z hadrů, Rub a líc…). A pak už následovalo to, co definuje každý totalitní režim – nejdříve výtky z německé strany, pak výstražná upozornění od úřadů, protesty a výhružky, dokonce demonstrace před divadlem a nakonec jeho úplné zavření. Emigrace byla pro všechny tři protagonisty nevyhnutelná.

Nejnovější videa na MALL.TV

Sledujte MALL.TV na všech zařízeních

Životy slavných a další oblíbené pořady MALL.TV, můžete sledovat pohodlně v mobilu, ve své Smart TV nebo na XBOXU! Stačí si jen vybrat.

App Store Google Play

MALL.TV lze sledovat na všech těchto platformách a zařízeních:

Apple TV PC Tablet Mobil Internet XBOX Smart TV
mobilní aplikace

Životy slavných je neziskový projekt, který využívá volné dostupnosti společné práce autorů a uspořádává výsledky jejich úsilí na jednom místě tak, aby nejlépe posloužilo svému úmyslu - výuce v českých školách a bylo k dispozici učitelům a učitelkám bez zbytečných bariér.