09. 08. 1942

Den, kdy zahynula Edith Steinová

Terezie Benedikta od Kříže (1891 – 1942) je dnes mimo jiné patronkou Evropy, patronkou dětí, jež ztratily rodiče, a také židů, kteří konvertovali ke křesťanství. Její kanonizace nicméně není prostá kontroverzí.
Zejména židovské organizace často upozorňují, že pravou příčinou mučednické smrti Edith Steinové nebyla její činnost v rámci katolické církve, ale její příslušnost k židovskému národu. Její svatořečení podle nich vytváří dojem, že ti, kteří konvertovali ke křesťanství, představují pro katolickou církev „cennější“ oběti než ostatní židé.
Obvyklou odpovědí římskokatolické církve je argument, že pogrom na konvertované židy v Nizozemí začal až po vystoupení biskupů a dalších představitelů církve proti holocaustu v roce 1942 – a tedy, že i Edith Steinová je církevní mučednicí.

Autor: Pavel Zuna
Střih: Vláďa Šimek
Dramaturg: Pavel Zuna
Produkce: Lucie Dřízhalová
Šéfproducent: Lukáš Záhoř

© 2017 Seznam.cz, a. s.

Nejnovější videa na MALL.TV

Sledujte MALL.TV na všech zařízeních

Životy slavných a další oblíbené pořady MALL.TV, můžete sledovat pohodlně v mobilu, ve své Smart TV nebo na XBOXU! Stačí si jen vybrat.

App Store Google Play

MALL.TV lze sledovat na všech těchto platformách a zařízeních:

Apple TV PC Tablet Mobil Internet XBOX Smart TV
mobilní aplikace

Životy slavných je neziskový projekt, který využívá volné dostupnosti společné práce autorů a uspořádává výsledky jejich úsilí na jednom místě tak, aby nejlépe posloužilo svému úmyslu - výuce v českých školách a bylo k dispozici učitelům a učitelkám bez zbytečných bariér.