12. 04. 1961

Den, kdy první člověk vyletěl do vesmíru

Zajímavost: Hlas rozhlasového moderátora, který v reportáži ohlašuje Gagarinovo prvenství, patří Juriji Borisoviči Levitanovi. To je velmi zajímavá figura. Jeho hlas byl v Sovětském svazu vždy spojován s ohlašováním mimořádných událostí. To on ohlašoval začátek války s Německem, on informoval o dění na frontách. Pro Hitlera byl nepřítelem říše č.1 a na jeho hlavu údajně vypsal odměnu 250.000 marek. Protože však téměř nikdo nevěděl, jak Levitan vypadá, přečkal válku bez úhony a ohlásil i její vítězný konec. V době Gagarinova letu už hlásil jen minimálně, ale Gagarinův let byl považován za tak přelomovou záležitost, že zprávu o něm nemohl podle sovětského vedení číst nikdo jiný.

Autor: Pavel Zuna, střih: Jiří Novák

Nejnovější videa na MALL.TV

Sledujte MALL.TV na všech zařízeních

Životy slavných a další oblíbené pořady MALL.TV, můžete sledovat pohodlně v mobilu, ve své Smart TV nebo na XBOXU! Stačí si jen vybrat.

App Store Google Play

MALL.TV lze sledovat na všech těchto platformách a zařízeních:

Apple TV PC Tablet Mobil Internet XBOX Smart TV
mobilní aplikace

Životy slavných je neziskový projekt, který využívá volné dostupnosti společné práce autorů a uspořádává výsledky jejich úsilí na jednom místě tak, aby nejlépe posloužilo svému úmyslu - výuce v českých školách a bylo k dispozici učitelům a učitelkám bez zbytečných bariér.