02. 09. -31

Den bitvy u Actia

Doplnění k reportáži: po Caesarově smrti a občanské válce, při které byli poraženi Caesarovi vrahové, se dostali k moci tři muži – říká se jim „triumvirát“. Caesarův adoptivní syn Oktavián (později zvaný Augustus), Ceasarův nejvěrnější generál Marcus Antonius a muž další Caesarův přívrženec Lepidus (o kterém se v reportáži nezmiňujeme). Při dělení vlivu dostal na starost Afriku a Hispánii, čímž byl neoficiálně odsunut ze správy římské říše k obyčejným administrativním záležitostem. Později se snažil distancovat se od stále se prohlubujících sporů mezi Oktaviánem a Marcem Antoniem. Avšak v roce 36 př. n. l. se Lepidus pokusil zmocnit se Oktavianových vítězných legií, čímž mu dal záminku, kterou Oktavián nutně potřeboval. Lepidus byl obviněn ze snahy o státní převrat a byl vyloučen z triumvirátu. Zároveň byl zbaven všech funkcí až na Pontifex Maximus, který mu zajišťoval titul nejvyššího velekněze až do smrti. Po událostech v Římě odešel do exilu na jih Itálie do Circeii (dnešní Circello), kde zemřel v roce 13 př. n. l. již za vlády císaře Augusta.

Sledujte nejdůležitější okamžiky historie na Twitteru ZDE.

OHODNOŤTE TENTO POŘAD NA ČSFD ZDE.

Autor: Martin Krušina
Střih: Jirka Novák

Dramaturg: Pavel Zuna
Produkce: Zdenka Weisová
Šéfproducent: Lukáš Záhoř


Nejnovější videa na MALL.TV

Sledujte MALL.TV na všech zařízeních

Životy slavných a další oblíbené pořady MALL.TV, můžete sledovat pohodlně v mobilu, ve své Smart TV nebo na XBOXU! Stačí si jen vybrat.

App Store Google Play

MALL.TV lze sledovat na všech těchto platformách a zařízeních:

Apple TV PC Tablet Mobil Internet XBOX Smart TV
mobilní aplikace

Životy slavných je neziskový projekt, který využívá volné dostupnosti společné práce autorů a uspořádává výsledky jejich úsilí na jednom místě tak, aby nejlépe posloužilo svému úmyslu - výuce v českých školách a bylo k dispozici učitelům a učitelkám bez zbytečných bariér.