31. 10. 1517

Den, kdy Martin Luther zveřejnil svých 95 tezí

Martin Luther se dožil 62 let. Zemřel v roce 1546 – v době, kdy mu selhávalo zdraví a trpěl přepracováním a návaly špatných nálad. Příčinou smrti byl pravděpodobně srdeční infarkt.

Zajímavosti:

Ke svému rozhodnutí o vstupu do kláštera dospěl Luther v roce 1505 za cesty z univerzity domů k rodičům. Později napsal, že ho zastihla prudká bouře s divokými blesky a jeho zcela paralyzoval strach o život. V té chvíli prý složil slib svaté Anně, že pokud z bouře vyjde bez úhony, stane se mnichem.
Velmi zajímavý byl jeho postoj k židům. Od počáteční tolerance se v pozdějším období dostal až na velmi nepřátelské pozice. Například své poslední kázání, pouhé tři dny před smrtí, věnoval takřka kompletně nutnosti vyhnat židy z německých měst (či je pokřesťanštit).Autor: Pavel Zuna
Střih: David Votava
Dramaturg: Pavel Zuna
Produkce: Lucie Dřízhalová
Šéfproducent: Lukáš Záhoř

© 2017 Seznam.cz, a. s.

Nejnovější videa na MALL.TV

Sledujte MALL.TV na všech zařízeních

Životy slavných a další oblíbené pořady MALL.TV, můžete sledovat pohodlně v mobilu, ve své Smart TV nebo na XBOXU! Stačí si jen vybrat.

App Store Google Play

MALL.TV lze sledovat na všech těchto platformách a zařízeních:

Apple TV PC Tablet Mobil Internet XBOX Smart TV
mobilní aplikace

Životy slavných je neziskový projekt, který využívá volné dostupnosti společné práce autorů a uspořádává výsledky jejich úsilí na jednom místě tak, aby nejlépe posloužilo svému úmyslu - výuce v českých školách a bylo k dispozici učitelům a učitelkám bez zbytečných bariér.